menu
Online Rezervace  BookNow Speciální nabídky  SpecialOffers COVID Lázně 2023

O Mariánských Lázních

scrolldown
Roll down

O Mariánských Lázních

Mariánské Lázně jsou jedněmi z nejpůvabnějších lázní v celé Evropě, skvostnou perlou obklopenou hustými lesy bohatými na přírodní léčivé prameny. Lázně jsou jedním z hlavních kulturních center západočeského regionu. Když se dnes procházíme po Mariánských Lázních plných nádherných parků, kolonád a překrásných lázeňských hotelů a budov, jen stěží můžeme uvěřit tomu, že před více než dvěma sty lety se zde nacházela nehostinná krajina pokrytá hlubokými neprostupnými lesy a močály.

Výhody Mariánských Lázní - světoznámého lázeňského města

  • bohatství léčebných minerálních pramenů
  • překrásná architektura lázní z počátku 19. století s nezapomenutelnou „Zpívající fontánou“
  • ideální místo pro milovníky přírody, turistiky a cykloturistiky
  • unikátní a historické památky (zámek Kynžvart, Bečov, klášter Teplá)
  • golf, jachting, jízda na koni, tenis, běžecké tratě
  • Chopinův festival, koncerty Západočeského symfonického orchestru, chrámová hudba, divadelní představení a taneční večery
  • Park "PRELÁT" pro děti
  • UNESCO přírodní rezervace Kladská s rašeĺiništi

 

MINERÁLNÍ PRAMENY se zasloužily o věhlas lázní

Minerální voda je nevyčíslitelným přírodním bohatstvím Mariánských Lázní. Na malé ploše města vyvěrá několik desítek pramenů, které se od sebe liší svým chemickým složením a které lze proto zařadit dokonce do několika odlišných skupin. Všechny vody obsahují hojnost volného oxidu uhličitého, a proto je nazýváme přírodními kyselkami. Všechny vody - na rozdíl od vod karlovarských - jsou chladné. Vyvěrají ze země většinou o teplotě 8 - 10 °C a pro koupele a někdy i pro pitnou léčbu a kloktání musí být uměle přihřívány. Lázeňské léčení v Mariánských Lázních bylo od počátků kombinací koupelové a pitné léčby.

0 0
   

Zajímavosti o minerálních pramenech