Ceník procedur

GH_foto_1.jpg

Poslední měsíce potvrdily, jak dů - ležitá je naše imunita i zdraví samotné. Filosofií celého kon - ceptu GALA Medical jsou nadstandardní služby, které jsou založené na individuálním přístupu lékařského perso - nálu ke každému klientovi. Základem je osobní přístup a soukromí. Jakmile klient projde nezbytným vstupním lékařským vyšetřením a dia - gnostikou, sestaví mu GALA tým pobyt na míru a doporučí léčebný plán a postup, včetně následné návštěvy odborných léčebných pracovišť. Výstupem celého pobytu jsou výsledky labo - ratorního vyšetření a doporučení pro ošetřujícího lékaře. Samozřejmos - tí je i případná konzultace tzv. na dálku. V našem oddělení kombinujeme tradiční léčebné procedury s wellness prvky, alterna - tivní formy medicíny a neinvazivní estetickou péčí s prvky anti-agingu.

COSMETIC RITUAL

GH_Meso_1.jpg
Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

více informací & nastavení